Personvernerklæring, Kristen Forening for Helsepersonell

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Medlemsregisteret ligger i KNIF-regnskap sitt medlemsregister-program. Dette programmet oppfyller de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter.

Maks 3 personer med administrativt ansvar i KFH har tilgang til dette registeret med brukernavn og passord.

Vi trenger kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen tillater man at organisasjonen bruker personopplysninger til utsending av medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer, givertjeneste pr post, e-mail og telefon. Ved avsluttet medlemskap slettes personopplysningene fra medlemsregisteret og arkiveres på et annet sted i KNIF sitt register.

Medlemsregisteret er også grunnlag for å rapportere antall medlemmer for statistikk og for eventuelt å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen.


Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker ikke informasjonskapsler.

Påmelding kurs og arrangementer
Via vår nettside, blad og nyhetsbrev er det mulig å sende meldinger og å melde seg på våre arrangement og kurs. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Det er nødvendig å ha brukernavn og passord for å få tilgang til disse opplysningene. Pr. dags dato har kun en person passord. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysninger vil slettes etter endt arrangement.

Øvrige innhentede sensitive opplysninger og personnummer blir slettet så raskt som mulig etter bruk.

Bilde
Tillatelse til å ha bilder av personer på nettside,Facebook-side, blad og nyhetsbrev blir innhentet på forhånd. Alle bilder som er brukt, er lagret på Facebook og hos layoutansvarlig for nettside/nyhetsbrev/blad. Hvis noen ønsker å slette bilder av seg, ta kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no, så vil vi fjerne bildene fra nevnte steder så raskt som mulig.

18. februar 2020