Bønn

Healthcare Sunday

Forbønnssøndag for helsetjenesten og helsepersonell

Oppgavene og utfordringene i helsetjenesten er store. Derfor anmoder Kristen Forening for Helsepersonell (KFH) sammen med Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) om en egen forbønnssøndag for helsetjenesten og helsepersonell. Vanligvis brukes den søndagen som er nærmest 18 oktober pga at det er navnedagen til legen Lukas i Det Nye Testamente.
Helsepersonell har en viktig samfunnsmessig oppgave for mennesker fra vugge til grav. Daglig står de overfor etiske dilemmaer, lidelse og død.
Bønn er omsorg. Bønn løfter opp tjenesten. Vil DU og DIN MENIGHET være med å be?

Nedenfor er ett forslag til bønn som kan benyttes:

Kjære Gud,
takk for at du hører bønn.

I dag ber vi spesielt for helsetjenesten i Norge. For alle dem som har beslutnings- og lederansvar på alle nivåer. La dem bli gode forvaltere av tilgjengelige ressurser, til gagn for alle som trenger helsehjelp og omsorg, fra livets begynnelse til livets slutt.
Vi ber for alle som arbeider i helsetjenesten i Norge, og for norsk helsepersonell i tjeneste utenlands.
Gi den enkelte visdom, kjærlighet, kraft, styrke, mot, og utholdenhet til å være til hjelp i møte med pasienter, pårørende, kolleger og andre.
Vi ber for alle som utdanner seg innen helsetjenesten, at de blir godt rustet til å møte utfordringene i praksis. Det innebærer møte med vanskelige etiske utfordringer, valgsituasjoner, lidelse og død. Herre, hjelp dem å bevare sitt hjerte, bevare sin integritet.

Vi ber for helsepersonell som er alene som kristen på arbeidsplassen. Gi dem visdom og trygghet i tjenesten til å møte alle som har ett annet livssyn, og som kommer fra andre kulturer, med åpenhet og klokskap.
Gi helsepersonell innsikt og mot til å møte pasientens, fysiske, psykiske og åndelige behov.
Vi ber også for pasientene. Herre, kom du med helbredelse, med håp og med trøst.

Hør vår bønn i Jesu Kristi navn.