Medlemskap

Som medlem er du med på å støtte et veldig viktig arbeid, og du får muligheten til å engasjere deg.
Du mottar medlemsbladet KFH-Kontakt 2 ganger i året og Nyhetsbrev 2 ganger i året.

Medlemmer får tilbud om å delta på kurs og arrangement, og kan få støtte og inspirasjon til starte bønnegruppe e.l. for sin egen arbeidsplass.

Medlemsavgiften er på kr. 350,- pr år for yrkesaktive  og pensjonister,  kr. 250,- pr år for studenter og kr 500,- for ektepar.
Hvis du ikke er helsepersonell, men likevel ønsker å støtte foreningen, ta kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no

NB! Hvis du får problemer med å melde deg inn, kontakt oss på tlf 48135573

Ved utmelding, send melding om det på e-mail: kontakt@kfhelse.no

Gå til innmeldingsskjema