Medlemskap

Som medlem vil du være med å støtte et veldig viktig arbeid og få muligheten til å engasjere deg.Medlemmer mottar medlemsbladet KFH-Kontakt 2 ganger i året og nyhetsbrev 2 ganger i året.

Medlemmer får tilbud om å delta på kurs og arrangement, og kan få støtte og inspirasjon til starte bønnegruppe e.l. for sin egen arbeidsplass.

Medlemsavgiften er på kr. 350,- pr år for yrkesaktive  og pensjonister, og kr. 250,- pr år for studenter.
Hvis du ikke er helsepersonell, men likevel ønsker å støtte foreningen, ta kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no

Gå til innmeldingsskjema