Medlemskap

Som medlem vil du være med å støtte et veldig viktig arbeid og få muligheten til å engasjere deg.Medlemmer mottar medlemsbladet KFH-Kontakt 2 ganger i året og nyhetsbrev 2 ganger i året.

Medlemmer får tilbud om å delta på kurs og arrangement, og kan få støtte og inspirasjon til starte bønnegruppe e.l. for sin egen arbeidsplass.

Medlemsavgiften er på kr. 350,- pr år for yrkesaktive  og pensjonister,  kr. 250,- pr år for studenter og kr 500,- for ektepar.
Hvis du ikke er helsepersonell, men likevel ønsker å støtte foreningen, ta kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no

NB! Hvis du får problemer med å melde deg inn, kontakt oss på tlf 48135573

Ved utmelding, skriv melding på "kontakt oss" nederst på innmeldingsskjema-siden.

Gå til innmeldingsskjema