Bønn

Bønn

Bønn er noko av det mest sentrale i KFH. Foreningen har forma sine formål i tre punkt, og i punkt 1b står det: «Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for å be for sine arbeidsplasser».

KFH sitt motto er «Dere er verdens lys, dere er jordens salt». Vår drøm er at det skal finnes bønnegrupper på hvert eneste sykehus og institusjon over hele landet.

Gjennom forbønn kan me ha innflytelse på vårt helsevesen. Som salt kan me hindra forråtnelse, og ikkje minst kan me be om at dei kristne verdiane på ny kan gjennomsyra våre sjukehus og institusjonar. Me kan be for pasientane og helsearbeidarane i deira kvardag.KFH har utarbeidd ein bønnefoldar med sentrale bønneemne  som det er viktig å be for jevnleg.

KFH er tilknytta eit nordisk og eit internasjonalt bønnenettverk  via  «Healthcare Christian Fellowship International» - HCFI.

Den som ynskjer det, får  tilsendt ein månadleg nordisk bønnestafett.
Eit internasjonalt bønnedokument, «Trumpet Call» vert gitt ut kvar andre månad.

Kvart år i starten av januar vert det arrangert ei europeisk bønneveke.

Hvordan danne bønnegruppe?

Vi i KFH har en drøm om at det skal finnes helsearbeidere som samles til bønn for hvert eneste sykehus og institusjon i landet vårt. Vi tror at Gud kaller oss til å be for våre arbeidsplasser og helsesektoren.

Er du en av dem som kjenner på en dragning til å be for dine kollegaer, pasienter og arbeidssted, be Gud lede deg til en annen kristen på ditt arbeidssted som ønsker det samme. Om du ikke finner noen, be om at Gud må gi deg en. Be om tålmodighet og styrke fra Gud til du opplever bønnesvaret. Ikke gi opp!

Hvordan, hvor og når skal dere samles?

Finn ut det som er mest praktisk og tar minst tid. Poenget er regelmessig bønn. Hva med å møtes en time før eller etter arbeid en gang for uka? Kanskje kan dere få låne et rom på arbeidsstedet eller bruke kapellet om det finnes. Det går også an å møtes i hjemmet eller i et menighetshus/bedehus i nærheten.

Vi i KFH ønsker å registrere bønnegrupper som dannes, så ta gjerne kontakt med oss når du har startet, men også før om du trenger hjelp til å komme i gang.

Vi inviterer deg også til å bli medlem i KFH.

Last ned dokumenter:

DisippelskapsgruppeÅ være en gruppe som velsigner