Hva skjer fremover?

Her ser du våre fremtidige arrangement

5.-7. april 2019

Årskonferanse i Sverige

Invitasjon til å delta på SKSF og KLM sin felles årskonferanse

Sted: Samaritarhjemmet,Uppsala

Program: (Om inget oförutsett händer)

Fredag
Kl. 18:00 Registrering
Kl. 19:00-20:30 Kristen i vardagen
Kl. 20:30-21:00 Bikupor och delande av erfarenheter
Kl 21:00 Kvällsfika
Lördag
Kl. 8:15.9:10 Gemensam frukost
Kl. 9:10-9:15 Välkomnande av ordföran- de för SKSF resp KLM
Kl. 9:15-10:15 Tillgänglighetsproblem inom vården
Personcentrerad vård - Att se människan; - Erfarenheter från kristen psykiatrimot- tagning
Kl. 10:15-11:00 ”Personalbrist och dålig arbetsmiljö”
Kristna principer om kallelse, kompetens och hur hållbart chefskap kan fungera
Kl. 11:00-11:15 Fikapaus
Kl. 11:15-12:45 Nya patientgrupper och internationalisering av vårdpersonal
1. Immigranter - en resurs inom vården
14
2. Nyanlända - bästa omhändertagandet 3. Äldrevården - hur undviker vi att människor ”faller mellan stolarna”?
4. Barn med ovanliga syndrom
- ett holistiskt tänk
Kl. 12:45-14:00 Lunch
Kl. 14:00-15:30 Förebygga utbrändhet i vården
1. Utbrändhet - hur får man ihop livspuss- let som läkare?
2. Hjärnans plasticitet och fysisk aktivitet 3. Hur använder jag rätt hjärnans belö- ningssystem?
Kl. 15:30-15:45 Summering av dagen Kl.15:45-16:00 Fika
Kl. 16:00-17:30 SKSF resp KLM årsmö- ten
Kl. 18:30-22:00 Festmiddag och kvälls- bön
Söndag
Kl. 9:00 Gemensam frukost och förbön Kl. 11:00-12:30 Gudstjänst med predikan


Kostnader: Studenter: 300kr Övriga: 800kr Dagsbiljett Fredag: 200kr Lördag 600kr
Boende: Man bokar logi själv. Det finns en del rum på Samiterhemmet.
Anmälan görs via epost till : kristenivarden@telia.com

Se mer på SKSF sin hjemmeside: http://www.kristenivarden.se/aktiviteter/aktuellt-4306565

Til dere norske: Har dere spørsmål, ta kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no

20.-23. juni 2019

Landsmøte 2019

Velkommen til Landsmøte på NMS Camp Sjusjøen.

Vi i Lillehammer-gruppa vil ønske dere alle hjertelig velkommen til Landsmøte i Lillehammer-området!

Vi tror at dagene skal bli noen gode dager med bibel- og bønne-fellesskap, hvile og inspirasjon. Håper at du vil sette av disse dagene og komme!

TEMA FOR LANDSMØTET: Visdom, innsikt og dømmekraft!
Vi ønsker å sette søkelyset på yrkesetisk bevisstgjøring. 

HOVUDTALER: Marie Aakre
FEST-TALER: Sigbjørn Vindheim
BIBELTIMER: Kari Helene Haugen

Praktiske opplysninger

Påmeldingsgebyr kr 350,- (kr 150,-pr dag), 
pluss kr 450,- for tur.(Betales til KFH ved påmelding.)
Påmeldingfrist: 1. juni.
(Informasjon om påmelding og betaling kommer etterhvert)
Priser på opphold (Betales til Mesnali under oppholdet):
Kr. 2350,- med bad, pluss kr. 500,- for enkeltrom
Kr. 2075,- uten bad, pluss kr.500,- for enkeltrom
Priser utover dette:
Frokost med mulighet for matpakke kr 140,-
Varm-lunsj. Div pålegg og en varmrett, suppe etc. kr 150,-
Middag med kaffe/dessert kr 210,-
Kveldsmat (varmrett i tillegg + kr 50) kr 110,-
Kaffe med kaker  kr 95,- 
Romleie pr døgn fra kr 575,-

Det er altså mulig å komme på deler av oppholdet,
men vi anbefaler at du er med hele tiden.
Gi beskjed ved påmelding hvor lenge du blir.

Ved spørsmål :
 Anne Marit Dugstad tlf 48135573 
Eli Solberg 99504227 
Sigrun D. Sollien 47605949/e-mail: sisollie@online.no

PROGRAM:

Torsdag 20. juni.

19.30. Åpningsmøte .Leder i KFH, Anne Marit Dugstad,

Fredag 21.juni

Kl. 09.30-11.30 og 19.30 Foredrag ved pensjonert kreftsykepleier,Marie Aakre.
Kl. 13.30-16.30 Generalforsamling

Lørdag 22.juni

Kl. 09.00.- 11.00. Bibeltime. (m.pause) Misjonær Kari Helene Haugen.
Kl. 12.15 Tur til Maihaugen
Kl. 19.00 Festkveld med festmiddag. Festtale ved vernepleier Sigbjørn Vindheim.
KFH 75år!Markering.Dikt,sang.

Søndag 23.juni

Kl. 11.00 Vi  deltar på gudstjeneste i  Lillehammer kirke

De som vil komme med hilsener fra sine land/grupper , gir beskjed til Anne Marit eller Sigrun.

Vi vil ha et bønnerom under landsmøtet som folk kan bruke når de ønsker det. Felles bønn hver morgen 30 minutter før frokost

Fra bønnerommet på KFH-Landsmøte på Voss 2017

STED:
NMS Camp Sjusjøen- Mesnali,

ca 15 km øst for Lillehammer.

20.-21. september 2019

Kurs i Saline Prosess

Underviser: Alet Uittenbogaard fra Holland pluss event. flere.

Vi planlegger neste kurs i Saline Prosess på Sandane i Sogn og Fjordane  
Tid: fredag 20. september kl. 18 - 21 og lørdag 21. september og  kl. 09 - 16.
Spesielt velkommen til deg som bor på Nord-Vestlandet, men også til deg som er spesielt interessert uansett hvor du bor i landet.
Vi kommer tilbake til mer informasjon etterhvert.

13. - 18. oktober 2019

Global bønneuke - GPS 2019 Sør Afrika

Nå har du sjansen til å møte kristent helsepersonell fra hele verden.

Du er hjertelig velkommen til å bli med på Healthcare Christian Fellowship International - HCFI sin globale bønneuke i Sør Afrika 13.-18. oktober 2019.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du er interessert.
OBS, det er mulig å søke økonomisk støtte til reise- og oppholdsutgifter.

Mer informasjon kommer senere.

6.-11. Januar 2020

Europeisk bønneuke i Israel 2020

Vår kjære venn og kollega, Philippe Seguin inviterer oss til Israel i januar 2019.

Vi møtes til bønn for Europeisk Helsevesen 6-11 januar. Philippe vil så legge tilrette for en tur i Israel fra 12 januar til eventuelt 16-17 januar.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du kjenner på at dette skulle du fått med deg.
OBS! Det er mulig å søke om økonomisk støtt til reise- og oppholdsutgifter.

Mer informasjon kommer senere.