Hva skjer fremover?

Her ser du våre fremtidige arrangement

15. august 2020

KRISOS, Danmark arrangerer dagskonferanse om åndelig og eksistensiell omsorg.

Britta Eckart, sygepleierske på Hospice Fredrikshavn underviser

Er du interessert, ta gjerne kontakt med Inga Helver, Leder i HCF Norden og i Krisos Danmark .
 Mobil 20 76 30 37, eller inga@krisos.dk.
Sted: Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris. Nær København.
Pris: 200 Dkr
Tid: 15. August kl. 09.30-17
ANGÅNDE CORONASITUASJONEN:
Grensen til Danmark er åpen, men inntil nå krever Danmark at turister skal være  i Danmark i 6 netter p.g.a. smittevern tiltakene.

27-30 august 2020

ICMDA (International Christian Medical and Dental Association) Nordic Meeting ER AVLYST PGA COVID19

Nordic Meeting i Gøteborg AVLYST PGA COVID19

KLM i Sverige inviterer til en stor nordisk konferanse i Gøteborg 27-30 august 2020.

KLM tilsvarer Norges Kristelige Legeforening , NKLF.

NKLF og KLM er medlem av ICMDA.

Tema for konferansen: Faith, Love and Care in Medicine.

For mer opplysninger og påmelding, se link: https://www.kristnalakare.se/

AVLYST PGA COVID19

4.-8. januar 2021. (Lederdager 2.-4. januar)

Bønneuken 2021

Opplev de Sveitsiske alper! Bli med på inspirerende bønneuke i Sveits.

Kan bli avlyst pga Coronasituasjonen.

Mer opplysninger kommer etterhvert.

12.-15. august 2021.

KFH - LANDSMØTE 2021

Hovudtaler: Roy Godwin. Tema: Å være til velsignelse

Sted: Storstua, Røyken. Nettside: http://storstuaok.no/

Sett av tidspunktet allerede nå

Mer opplysninger kommer etterhvert.
Arrangementet kan bli avlyst pga Coronasituasjonen.