Hva skjer fremover?

Her ser du våre fremtidige arrangement

27-29 mars 2020

Vårkonferanse i Sverige

Sveriges Kristna Sjukvårdsforbund, SKSF inviterer til konferanse.


Tidspunkt: 27-29 mars 2020.
Sted: Mullsjø Folkehøyskole, ca 15 km øst for Gøteborg. Ca 2 timer med tog.
Bli med og opplev godt fellesskap med våre svenske venner.
Er du interessert, Ta gjerne kontakt på telefon : 48135573 el. e-mail kontakt@kfhelse.no
For mer opplysninger, se SKSF sin nettside:
http://www.kristenivarden.se/aktiviteter/aktuellt-4306565
27-30 august 2020

ICMDA (International Christian Medical and Dental Association) Nordic Meeting

Nordic Meeting i Gøteborg

KLM i Sverige inviterer til en stor nordisk konferanse i Gøteborg 27-30 august 2020.

KLM tilsvarer Norges Kristelige Legeforening , NKLF.

NKLF og KLM er medlem av ICMDA.

Tema for konferansen: Faith, Love and Care in Medicine.

For mer opplysninger og påmelding, se link:
http://doctors4christ.com/nordic-meeting-2020-se