Hva skjer fremover?

Her ser du våre fremtidige arrangement

4. -6.. januar

Bønneuken 2021

HER KAN DU SE UNDERVISNINGEN FRA BØNNEUKEN

Her er undervsiningen fra bønneuken 4-6 januar:

Tema:Mandag: Guds nærvær i personlig liv.
Tirsdag: Guds nærvær i helsesektoren
Onsdag: Guds nærvær gjennom helbredelsens tjeneste for den syke.

Her er undervisningen fra lederdagene 2.-3. januar:

24. april kl. 10-17

Inspirasjonsdag om bønn

KRISOS i Danmark inviterer til inspirasjonsdag.

Underviser og foredragsholder er Anne de Leyser fra Ffald-y-Brenin!

Vi som bor i Norge kan få med oss undervisningen på  You Tube!

Målet for inspirasjonsdagen er:

Å introdusere visjonen og prinsippene for "Local Houses of Prayer".

Å gi mulighet for at vi forstår det praktiske/blir kjent med redskapene for å kunne lede et lokalt bønnehus.

Utforske velsignelsens tjeneste.

Hvordan utvikle et nettverk av små bønnehus i et lokalområde?

Link til Brosjyre:
https://assets.website-files.com/5c34678738fadf01d8b9da83/602aa0044e301e64803b13f7_Inspirationsdag24%20april%20(3).pdf

17. mars og 21. april kl 19-20.30.

Undervisning på zoom!

Reprise av to av bibeltimane på Europeisk bønneuke.

PLANAR for våren i Norge:

Onsdag 17. mars og onsdag 21. april kl 19-20.30 begge kveldar vil me i KFH prøva å få til zoom-samlingar for KFH-medlemmer!

Tema: Reprise av 2 av bibeltimane frå bønneveka på nett i begynnelsen av januar, ein pr kveld.
(Dessverre ingen tolking til norsk).

I tillegg vil me ha samtale og bønn i smågrupper.

Bibeltime 1: Marc-André Walther: The presence of God in us.

Bibeltime 2: Philippe Seguin: God’s presence in the Healthcare Field.

Zoomlenker blir sendt ut på forhånd til medlemmene på e-mail.

Ta gjerne kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no hvis du er interessert.1. OG 4. tirsdag pr. mnd.

BØNNESAMLINGER PÅ ZOOM !

Møt mennesker fra hele verden til bønn på zoom! Vi ber spesielt for helsearbeidere som har ansvar for de som er syke av Covid 19.

Kontakt oss på kontakt@kfhelse.no
for å få zoomlenke til bønnesamlingene annehver tirsdag kl 16-17 norsk tid.

1.tirsdag i måneden- GLOBAL
4. tirsdag i måneden- EUROPEISK

12.-15. august 2021.

KFH - LANDSMØTE 2021

Hovudtaler: Roy Godwin. Tema: Å være til velsignelse

Sted: Storstua, Røyken. Nettside: http://storstuaok.no/

Sett av tidspunktet allerede nå

Vi ser fram til å få undervisning av Roy om hvordan vi kan velsigne våre arbeidsplasser!

Han har sagt: "Følgende ord kan vi proklamere ut over våre hjem, steder og arbeidsplasser":

"Løft hodene dere porter!

Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn.

Hvem er denne herlighetens Konge?

Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.

Hærskarenes Herre, Han er herlighetens Konge!"

Salme 24.7-8 + 10b

Roy blir med 12-13 august.
14 august blir det generalforsamling og en liten tur på dagtid.  
På kvelden blir det fest med ekstra fokus på KFH Ung og MUY!
Søndag har vi fokus på gruppene rundt omkring i landet.

OBS! Møtet kan bli avlyst,eller til et digitalt alternativ p.g.a. covid 19.
Mer opplysninger kommer etterhvert. Det kan bli forandringer i programmet.