Mentorgrupper for unge yrkesaktive – MUY

Nettside: https://www.muy.no/

Bakgrunn

Mange i KFH ber, ber fast for pasienter og pårørende, det er utrolig bra og veldig viktig! Mange ber for tidligere kollegaer, men også for nye kollegaer. Vi har jo mange andre bønneemner, som egen familie, venner, prosjekter og andre mennesker på ulike plasser rundt om i verden.

Et bønnetema som jeg tror mange ber om i KFH, er flere yngre medlemmer. Størstedelen av medlemmene er pensjonister. Det er veldig bra å ha solide pensjonister!! Likevel trenger vi flere yngre for å beholde vitaliteten og for å være livsdyktige i KFH på sikt.

Et bønnesvar for oss i KFH, kan det derfor være at Laget (NKSS) tok kontakt med KFH i 2017. Laget inviterte KFH til å delta på StudentFORUM 2018. StudentFORUM er kort fortalt en samling en gang i året med studenter/ helt nyutdanna høgskolefolk og erfarne yrkesutøvere. StudentFORUM tilrettelegger for at de unge kan treffe erfarne yrkesutøvere, der Laget har organisert det slik at de unge kan lære av erfarne, kristne yrkesutøvere. Lære om hvordan troen kan praktiseres ute på arbeidsplassene. Det var programleder i Laget Silje Nordal Sylta som kontaktet KFH i 2017.

I januar 2018 deltok Anne Marit Dugstad og Kristina Berg Torskenæs over 2 dager som noen av de erfarne kristne yrkesutøvere.

Før StudentFORUM 2020 ble arrangert, ble KFH igjen spurt av Laget om å delta. KFH stilte med 3 deltagere medio januar 2020 på StudentFORUM. Inger Matthiesen, Birthe Heradstveit og Anne Berit Emmerhoff.

I etterkant av StudentFORUM 2020, ble KFH invitert til å være med å lede mentorgrupper for unge/ nyutdanna arbeidstakere over en 3 års periode. Vi i KFH ba mye over dette, vi var usikre på om vi skulle delta. Ville «lille KFH» drukne i det store Laget? Hva er rett å bruke krefter på? Vi falt til ro med at vi skulle si JA til å være med å lede mentorgrupper for unge yrkesaktive, vi klarte ikke å si nei til Laget.

Laget sine drømmer «om å se kristne koble tro, studie og arbeid, og påvirke arbeidsplassen», er også noe som lå på hjertet for KFH. En deltagelse i Mentorgrupper, er et fint redskap for å nå disse drømmene vi har om flere nye medlemmer i KFH. Vi tror i alle fall at dette kan være en mulighet til å gjøre KFH kjent blant unge arbeidstakere og vi ber om nye medlemmer.

Hva er en mentorgruppe?

Mange kristne ønsker å leve ut troen sin på arbeidsplassen, gjerne ved å følge gode bibelske verdier, være dyktig og helhetlig i arbeidet, skape ekte fellesskap og søke Gud i arbeidshverdagen. Likevel kan dette ofte være krevende hvis en opplever at en står alene, har mye press og utfordringer, eller har få kristne forbilder fra arbeidslivet.
Ved å knytte unge yrkesaktive sammen i mentorgrupper, ønsker vi å hjelpe den yngre til å koble det kristne verdensbildet med yrkesliv, uansett hvor den unge er og hva den unge gjør.

Om programmet

Mentorgruppene består av mellom seks til tolv unge yrkesaktive, og ledes av noen få eldre kristne yrkesaktive. I den første gruppa som starter opp høsten 2020, vil den bli ledet av 4 erfarne helsepersonell. Det er planer om å starte flere grupper i Laget. KFH deltar bare i Mentorgruppen om helse.

Gruppene følger et program utviklet av Laget internasjonalt som heter Cross-current og består av en helgesamling i semesteret over tre år. I løpet av programmet lærer du å bruke bibelsk visdom på utfordringer du møter i arbeidslivet gjennom Bibelstudium, gruppesamtaler, refleksjonsoppgaver og lignende.

Programmet varer i tre år fordi det gir deg som deltaker mulighet til:

  • Forandring: Endring tar tid og det er viktig at du får faktisk mulighet til å gjøre de endringene du ønsker mellom samlingene.
  • Relasjoner: Du vil bygge dypere og sterkere relasjoner med de andre deltakerne.
  • Fleksibilitet: Dette er en overkommelig forpliktelse uten å hindre andre livsprioriteringer (jobb, familie, kirke, osv.).

De seks helgene fokusere på ulike tema og bibelske verdier

  1. Tjene: Kalt til arbeid
  2. Kjærlighet: I arbeidsrelasjoner
  3. Integritet: Bygge tillit
  4. Raushet: Forvalte penger
  5. Ydmykhet: Gode ambisjoner
  6. Formål: Å leve og arbeide med Jesus
Akkurat nå

Startes det opp en mentorgruppe i Bergen, bestående av nyutdanna leger, sykepleiere, farmasøyter, helsefagarbeidere og miljøarbeider. Flere medlemmer kommer tilreisende til Bergen. Akkurat slik den er sammensatt nå, er det en blanding av helseprofesjoner og folk kommer fra ulike plasser av landet. Det er konkrete planer om å starte opp flere grupper, så snart flere unge melder seg på.  

Oppsummert om mentorgrupper og KFH

De som er med som ledere fra KFH i denne første omgangen over 3 år: Birthe Heradstveit, spesialsykepleier, som kombinerer å jobbe i rusomsorgen med nattevakt på sykehjem i Bergen, ogAnne Berit Emmerhoff, spesialsykepleier, men jobber som lektor i en videregående skole i Haugesund. Hun er nestleder i KFH. I tillegg er det lege/kirurg Torstein Husby, han representerer Kristelig legeforening, (NKLF). (Muligens blir det en lege til med). Professor ved VID i Bergen, Tove Giske deltar, hun er representant for KristenS Forum for Sykepleiere og Sykepleierstudenter, (KFSS).

Laget er representert med Silje Nordal Sylta, programleder NKSS. Første samling i mentorgruppen er satt til 16.-18. oktober 2020 i Bergen..

Vi ledere som har forpliktet oss til å følge de unge over 3 år. Vi er klar over at den første jobben de unge helsearbeidere får, ofte er tidkrevende på mange plan. Det stiftes ofte familie i denne perioden.

Anne Marit Dugstad, Inger Matthiesen og Kristina Berg Torskenæs har sagt seg villige til å være ekstra ressurser for mentorarbeidet. Vi er så takknemlige for at dere tre vil hjelpe og støtte oss.

Vi er også veldig takknemlige for at du i KFH kan være med å be for mentorgruppene, at Guds FRED må hvile over alt arbeidet i alle ledd.

Hvis du kjenner noen unge som sterkt ønsker å bli med i en mentor-gruppe, skynd deg å
ta kontakt med Silje Nordal Sylta/ Laget, «silje.nordal@nkss.no»

Evt Anne Berit Emmerhoff/ KFH/mailadresse: «anne.berit.emmmerhoff@skole.rogfk.no»

Nettside:https://www.muy.no/