Åndelige behov

KFH ønsker å inspirere helsepersonell til å ivareta pasienters, klienters og brukerens åndelige behov. KFH finnes for helsearbeideren som ser at mennesket består både av ånd, sjel og legeme.

KFH kan tilby

  • Presentasjon fra forskning om åndelig omsorg.
    Tema: «Nøkler til åndelig omsorg»
  • Foredrag og gruppearbeid med fokus på egen livsyns-/troshistorie

Erfaring viser at bearbeiding og bevisstgjøring i eget liv øker kompetansen til å kunne yte åndelig omsorg. Dette foredraget og gruppearbeidet legger til rette for en slik bearbeidingsprosess.

Presentasjonen, foredraget og gruppearbeidet tar ca 2-3 timer og passer for helsearbeidere generelt.
Ta kontakt med KFH om dere ønsker å vite mer om dette tilbudet.
Vi kommer gjerne på besøk. Informasjon vil komme på nettsiden når vi planlegger et arrangement med dette tema på et sentralt sted.