Handlingsplan 2017 - 2019

KFH sin visjon:

At det skal finnes bønnegrupper på alle institusjoner og sykehus i landet vårt. KFH utruster kristent helsepersonell til å være Jesu utstrakte hender inn i helsesektoren.

Kristent Helsepersonell bevisstgjøres til å se sitt ansvar i bønn og aktivt arbeid for at KFH- visjonen blir kjent i helsesektoren, spesielt blant kristent helsepersonell.

Satsningsområder:‍
 • Danne bønnegrupper (mål: nye grupper i Oslo, Hønefoss og Mosjøen)
 • Kurs : Saline prosess
 • Foredrag/gruppearbeid: Nøkler til Åndelig omsorg
 • Danne rekrutteringsteam, for å få kontakt med yngre yrkesutøvere og studenter.
Middel:
 • Hjemmesiden
 • Landsstyret
 • Lokalgruppene/bønnegruppene
 • Enkeltmedlemmer
 • KFH-kontakt/nyhetsbrev
 • Skriftlig materiell/PR materiell
 • Utvikle Facebookside
 1. ‍Enkeltmedlemmer forteller om KFH, deler ut ulikt informasjonsmateriell til kollegaer og andre når det gis mulighet. Mål: Minst 10 nye medlemmer i perioden.
 2. Gruppene kan foruten å være bønnegrupper arrangere åpne møter og temakvelder.
 3. ‍Landstyremedlemmer besøker grupper for å gi inspirasjon til medlemmer og annet helsepersonell.
  Samarbeider med kontaktpersoner for å etablere grupper/arrangere møter på nye steder.
  Arbeider for å få kontakt på nye steder.
  Landsstyret jobber med å utvikle strategier for å få kontakt med ulike menigheter for å spre KFH-visjonen der, først og fremt til ledere og helsepersonell.
  Landsstyret planlegger og gjennomfører landsmøter hvert annet år, i samarbeid med de lokale gruppene.
  Landsstyret/KFH samarbeider med organisasjoner som har lignende formål i Norge, Norden, Europa og internasjonalt.
  Vi er med i Healthcare Christian Fellowship International (HCFI). Europa er en region med Jeff Dyas fra Wales og Marilyn Rollier fra Sveits som ledere.

  Landsstyret etablerer husstyre for KFH sin leilighet i Hegdehaugsveien 5 i Oslo. Husstyret skal jobbe med hvordan Senterleiligheten kan tjene KFH sine formål og visjon.
 4. Anne Marit Dugstad er Nordisk Salinekoordinator.
 5. Sigrun Sollien er bønnekoordinator