Handlingsplan 2019 - 2021

KFH SIN VISJON:

At det skal finnes bønnegrupper på/for alle institusjoner og sykehus i landet vårt.
KFH utruster kristent helsepersonell til å være Jesu utstrakte hender inn i helsesektoren.

Det sentrale under bønn er å se ting fra Guds perspektiv og å bli leda av Den Hellige Ånd.
Vi ønsker gjennom bønn å se et forvandla helsevesen.  

Kristent Helsepersonell må bevisstgjøres til å se sitt ansvar i bønn og aktivt arbeide for at KFH- visjonen blir kjent i helsesektoren,spesielt blant kristent helsepersonell.


Satsingsområder:

1.Bønnegrupper.
Mål:
Danne 7 nye bønnegrupper, spesielt i de største byene. Prioritere de største sykehusene, der det er størst sannsynlighet for mange kristne.
Detaljerte mål:
Nye grupper i Oslo, Stavanger og Trondheim.
Vi ønsker også nye grupper på mindre plasser, der det finnes medlemmer og andre som er interesserte.

Sigrun Sollien er bønnekoordiantor. Fortsetter arbeidet som før med å distribuere bønnelister til de som ønsker å be mer systematisk.
2.Kurs:
Saline Prosess, et kurs for den som ønsker å formidle Jesu Kjærlighet med respekt og varsomhet. (Les mer på vår nettsidekfhelse.no)
Arbeide med å få flere medarbeidere.
Mål:
Lage et team rundt å drive Saline-kurs.  
Gjøre kursmappa bedre og mer tilpassa norske forhold og språk.
Kontaktperson:Anne Marit Dugstad

3.Åndelig omsorg.
Foredrag/gruppearbeidom nøkler til åndelig omsorg.
Kontaktperson:Kristina Berg Torskenæs.

Nytt satsingsområde:
Dannerekrutteringsteam, (KFH-Ung) Vi ønsker/trenger å få kontakt med yngre yrkesutøvere og studenter. Dagens medlemmer er godt voksne.Middel:

1.Enkelt medlemmer
2 Lokalgruppene/bønnegruppene
3.Landsstyret
I tillegg har vi:
KFH-kontakt/nyhetsbrev. KFH- Ung delta noen ganger med stoff.
Skriftlig materiell/PR materiell
Nettsiden. Navn: kfhelse.no
       Facebooksiden. Navn: Kristen Forening for Helsepersonell.
Kontaktperson: Randi Annette Lien.


1.Enkeltmedlemmer forteller om KFH, deler ut ulikt informasjonsmateriell til kollegaer og andre når det gis mulighet.  
Mål: Minst 30 nye medlemmer i perioden
.
2.Gruppene kan foruten å være bønnegrupper, arrangere åpne møter og temakvelder.
3.Landstyremedlemmer besøker grupper for å gi inspirasjon til medlemmer og annet kristent helsepersonell. Samarbeider med kontaktpersoner for å etablere grupper/arrangere møter på nye steder. Arbeider for å få kontakt på nye steder.
Landsstyremedlemmerhar ansvar for å ha kontakt med hver sine grupper.
Landsstyret jobber med å få kontakt med ulike menigheter for å spre KFH-visjonen, først og fremst til ledere og helsepersonell. Styret vil også jobbe med å ha Stands på et eller flere kristne sommerarrangementer.
Landsstyret planlegger og gjennomfører landsmøter hvert annet år, i samarbeid med de lokale gruppene. Vurderer å ha neste landsmøte i Oslo sommeren 2021.
Landsstyret/KFH samarbeider med organisasjoner som har lignende formål i Norge (KFSS, NKLF, SMR), Norden, Europa og internasjonalt.
KFH er medlem i Healthcare Christian Fellowship International (HCFI).
KFH er støttepartner for Menneskeverd.
Landsstyret har opprettet et husstyre for KFH sin leilighet i Hegdehaugsveien 5 i Oslo. Husstyret skal  jobbe  med hvordan Senterleiligheten kan tjene KFH sine formål og visjon.