Velkommen til Kristen Forening for Helsepersonell

KFH Norge er et bønnenettverk for kristne i helsesektoren. Vi består av grupper og enkeltpersoner flere steder i landet, og er tilknyttet tilsvarende bønnenettverk i Norden og internasjonalt (HCFI). Vi ønsker å utruste kristent helsepersonell til å være Jesu utstrakte hender inn i helsesektoren.
Bli medlemgi en gave