Givertjeneste

KFH ønsker å fremheve de kristne verdiene i norsk helsevesen. Dersom det også ligger på ditt hjerte, er du kanskje en av dem som skal gi noe av din givertjeneste inn i vårt arbeid, slik at vi har ressurser til å gjennomføre det vi ønsker. Vi er veldig takknemmlige om noen bestemmer seg for å gi fast til foreningen.

Enten du ønsker å gi en enkeltgave eller bli månedlig giver, kan du gi din gave her. Du kan også overføre til kontonr: 7874 06 45845.

Hvis du får problemer med å gi via nettsiden, kontakt oss på tlf. 48135573

Hvis du ønsker å stoppe din faste giverteneste, eller forandre sum, ta kontakt med KFH på e-mail: kontakt@kfhelse.no

Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal også høste rikelig. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning.
2. Kor. 9  6-8
Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier Hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den.
Malaki 3,10.
Gi din gave her