Givertjeneste

KFH ønsker å fremheve de kristne verdiene i norsk helsevesen. Dersom det også ligger på ditt hjerte, er du kanskje en av dem som skal gi noe av din givertjeneste inn i vårt arbeid, slik at vi har ressurser til å gjennomføre det vi ønsker. Vi er veldig takknemmlige om noen bestemmer seg for å gi fast til foreningen.

Enten du ønsker å gi en enkeltgave eller bli månedlig giver, kan du gi din gave her. Du kan også overføre til kontonr: 7874 06 45845.

Hvis du får problemer med å gi via nettsiden, kontakt oss på tlf. 48135573

Hvis du ønsker å stoppe din faste giverteneste, eller forandre sum, ta kontakt med KFH via meldeskjema om givertjeneste nederst på siden.

Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal også høste rikelig. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning.
2. Kor. 9  6-8
Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier Hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den.
Malaki 3,10.
Gi din gave her