Formål

KFH er en sammenslutning på evangelisk felles kristelig grunn. Kristne fra alle grupper innen helsesektoren kan bli medlemmer.

Foreningens formål er:
  1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for:
    a) å utdype det kristne fellesskap
    b) å be for sine arbeidsplasser og helsesektoren
    c) å tilby litteratur
  2. Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.
  3. Å inspirere helsepersonell til å ivareta pasienters, klienters og brukeres åndelige behov
Last ned brosjyren vår

Brosjyren kan bestilles på e-mail kontakt@kfhelse.no.

Historie

KFH ble stiftet 1944 som Kristne Sykepleierskers Forening

Den 6 juli 1944 var 25 sykepleiere fra forskjellige sykepleierskoler i Oslo innbudt til møte på Røde Kors søsterhjem for å drøfte tanken om å stifte en forening for kristne sykepleiere. Drivkraften bak var at man måtte bli bevisstgjort på pasientenes åndelige behov, og at disse behovene måtte dekkes. Det var også viktig å danne en motvekt mot sekulariseringen som allerede på den tid hadde begynt i landets helsevesen. Det ble enstemmig vedtatt å stifte Kristne Sykepleierskers Forening med Ingrid Wyller som første leder. Motto var som i dag «Dere er verdens lys, dere er jordens salt». I 1972 ble foreningen utvidet til å omfatte alle yrkesgrupper innen helsesektoren. Den skiftet navn til Kristen Forening for Helsepersonell.

Erasmia Grimm og Broder Andreas har vært to viktige og trofaste medarbeidere i HCFI over mange år. Her avbildet i All Nations Prayer Room i Sør-Afrika, 31. oktober 2015.
HCFI Healthcare Christian Fellowship International

Det begynte i 1936 i Syd-Afrika. Francis Grims far lå døende på sykehuset. Francis syntes hans far fikk god fysisk omsorg, men ingen så til hans åndelige behov. Francis Grim sin visjon var: "Det passerer flere mennesker gjennom syekhusets dører enn gjennom kirkens." Han begynte da å samle helsepersonell til bibelstudium og bønn. Slik startet HCF, som nå finnes i over 100 land omkring i verden. HCFI feiret i september 2011 sitt 75-årsjubileum i Manilla, Filippinene. Der deltok over 600 personer fra 87 land. HCFI er som en stor familie. Francis Grims kone, Erasmia Grim er fortsatt meget engasjert i arbeidet for HCFI, og deltok også på konferansen. Hun var også tilstede på «Global Prayer Summit» i Wales september 2015, selv om hun nå er over 90 år gammel. International koordinator for HCFI er nå Chris Steyn, og president er George McDonald.

Leilighet - KFH-senteret

KFH eier en leilighet i Hegdehaugsveien, midt i Oslo sentrum. Her ligger KFH-kontoret, som blir brukt til landsstyremøter. Et rom leies ut til langtidsleie.