17. mars og 21. april kl 19-20.30.

Undervisning på zoom!

Reprise av to av bibeltimane på Europeisk bønneuke.

PLANAR for våren i Norge:

Onsdag 17. mars og onsdag 21. april kl 19-20.30 begge kveldar vil me i KFH prøva å få til zoom-samlingar for KFH-medlemmer!

Tema: Reprise av 2 av bibeltimane frå bønneveka på nett i begynnelsen av januar, ein pr kveld.
(Dessverre ingen tolking til norsk).

I tillegg vil me ha samtale og bønn i smågrupper.

Bibeltime 1: Marc-André Walther: The presence of God in us.

Bibeltime 2: Philippe Seguin: God’s presence in the Healthcare Field.

Zoomlenker blir sendt ut på forhånd til medlemmene på e-mail.

Ta gjerne kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no hvis du er interessert.