2. - 4. september 2022

Sveriges Kristna Sjukvårdsforbund !

Bli med på 70-årsfest!

Påmeldingsfrist: 12. august!
For påmelding, gå inn på nettsiden:
http://www.kristenivarden.se/aktiviteter/aktuellt