Oppstart 15. februar 2022 kl. 18-19.

SALINE-Kafe !

Bli med på zoomsamling, der vi samtaler om Saline prinsipper!


Våre planer for vårhalvåret i  2022 er å få til en uforpliktende månedlig Saline-kafe på Zoom for de nordiske land!

Vi vil ta for oss og samtale om viktige tema fra Saline-kurset, som å være salt, lys og vitne på arbeidsplassen, er det mulig i våre nordiske land?

Hvilke erfaringer har dere fra arbeidslivet?

Vi trenger å hjelpe hverandre og å be for hverandre.

Hvor viktig er bønn?

Hva vil det si å gå i ferdiglagde gjerninger?

TID: 15. mars, 19. april, 18. mai kl 18-19.

Ta kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no hvis du kunne tenke deg å være med.