20.-23. juni 2019

Landsmøte 2019

Velkommen til Landsmøte på NMS Camp Sjusjøen.

Vi i Lillehammer-gruppa vil ønske dere alle hjertelig velkommen til Landsmøte i Lillehammer-området!

Vi tror at dagene skal bli noen gode dager med bibel- og bønne-fellesskap, hvile og inspirasjon. Håper at du vil sette av disse dagene og komme!

TEMA FOR LANDSMØTET: Visdom, innsikt og dømmekraft!
Vi ønsker å sette søkelyset på yrkesetisk bevisstgjøring. 

HOVUDTALER: Marie Aakre
FEST-TALER: Sigbjørn Vindheim
BIBELTIMER: Kari Helene Haugen

Praktiske opplysninger

Påmeldingsgebyr kr 350,- (kr 150,-pr dag), 
pluss kr 450,- for tur.(Betales til KFH ved påmelding.)
Påmeldingfrist: 1. juni.
(Informasjon om påmelding og betaling kommer etterhvert)
Priser på opphold (Betales til Mesnali under oppholdet):
Kr. 2350,- med bad, pluss kr. 500,- for enkeltrom
Kr. 2075,- uten bad, pluss kr.500,- for enkeltrom
Priser utover dette:
Frokost med mulighet for matpakke kr 140,-
Varm-lunsj. Div pålegg og en varmrett, suppe etc. kr 150,-
Middag med kaffe/dessert kr 210,-
Kveldsmat (varmrett i tillegg + kr 50) kr 110,-
Kaffe med kaker  kr 95,- 
Romleie pr døgn fra kr 575,-

Det er altså mulig å komme på deler av oppholdet,
men vi anbefaler at du er med hele tiden.
Gi beskjed ved påmelding hvor lenge du blir.

Ved spørsmål :
 Anne Marit Dugstad tlf 48135573 
Eli Solberg 99504227 
Sigrun D. Sollien 47605949/e-mail: sisollie@online.no

PROGRAM:

Torsdag 20. juni.

19.30. Åpningsmøte .Leder i KFH, Anne Marit Dugstad,

Fredag 21.juni

Kl. 09.30-11.30 og 19.30 Foredrag ved pensjonert kreftsykepleier,Marie Aakre.
Kl. 13.30-16.30 Generalforsamling

Lørdag 22.juni

Kl. 09.00.- 11.00. Bibeltime. (m.pause) Misjonær Kari Helene Haugen.
Kl. 12.15 Tur til Maihaugen
Kl. 19.00 Festkveld med festmiddag. Festtale ved vernepleier Sigbjørn Vindheim.
KFH 75år!Markering.Dikt,sang.

Søndag 23.juni

Kl. 11.00 Vi  deltar på gudstjeneste i  Lillehammer kirke

De som vil komme med hilsener fra sine land/grupper , gir beskjed til Anne Marit eller Sigrun.

Vi vil ha et bønnerom under landsmøtet som folk kan bruke når de ønsker det. Felles bønn hver morgen 30 minutter før frokost

Fra bønnerommet på KFH-Landsmøte på Voss 2017

STED:
NMS Camp Sjusjøen- Mesnali,

ca 15 km øst for Lillehammer.