17. september 2022 kl 10-17

KFH-møte lørdag 17. september kl 10-17

TEMA: «Åndelig omsorg?-Hva sier lovverket?» ved Marte Yri Evensen STED: P-hotels, Grensen 19 0159 Oslo

Marte Yri Evensen, daglig leder i pårørende- og brukerorganisasjonen Det Hjelper, vil belyse lovverket i forhold til det å yte åndelig omsorg til pasienter/brukere vi møter som helsepersonell/omsorgsarbeidere.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

PRIS: kr. 550,- pr. person (inkludert lunsj), betales ved påmelding på kontonummer: 15066544270/VIPPS: 73310


Du melder deg på ved å:
  • Sende e-mail til kontakt@kfhelse.no eller
  • Sende sms eller ringe: 48135573 (Anne Marit Dugstad) eller
  • Sende sms eller ringe: 48040050 (Anne Berit Emmerhoff)

    Gi beskjed hvis du har matallergier/dietter eller annet vi må ta hensyn til.
    Påmeldingsfrist: 12. september 2022

Overnatting må du ordne selv!
Det er rimelige overnattingsmuligheter på P-Hotels.
E-mail: oslo@p-hotels.no
Tlf: +4723318000

Nettside: p-hotels.no

Program

10.00-10.30 Registrering, kaffe og snacks. Sang og musikk.

10.30-10.50 Kort intro av Marte Yri Evensen. Marte forteller kort sitt vitnesbyrd om Guds trofasthet og veien inn i                            organisasjonen Det hjelper.

10.50-11.15  Lovverk og pasient-rettigheter. Hva har vi lov til/Hva har vi dekning for i lovverket rundt å gi åndelig                           omsorg i vår jobb i det offentlige helsevesenet? Eksempler på hvordan arbeide inn mot en kommune                           for å fremme åndelig behov rundt enkeltpersoner. 

11.15-11.25   Beinstrekk med sang og musikk.

11.25-12.00 Lovverket og myndigheter, våre muligheter til å påvirke ved å være en modig røst.
                          Hvilke erfaringer har du Marte i møte med å fremme det åndelige behovet; faglig og juridisk?

12.00-12.40 Pause med enkel lunsj på hotellet. Sang og musikk i deler av pausen.

12.40-13.30  Hva gir livskvalitet og helse i et recoveryperspektiv?

13.30-14.15   Smågrupper med disse spørsmål:

A)Hvordan kan du som helsearbeider være med å bringe andre mennesker håp,livskvalitet og helse, akkurat der du er inn i din egen hverdag?

B)Egenomsorg; hvordan ta vare på egen helse og egen sårbarhet i møte med andre menneskers sårbarhet?

14.15-14.55   Guds omsorg i møte med våre individuelle og åndelige behov. Egne erfaringer og tekster fra Bibelen.

14.55-15.00  Kort evaluering av 1. del av programmet.

15.00-15.30  Pause, kaffe og kaker og litt drøs.

15.30-17.00  Lovsang, forbønn og samtale. Vi har ulike stasjoner.  

17.00             Avslutning. 

18.00-20.00/20.30 Middag ute på byen, for dere som har tid oglyst og fortsatt er i Oslo. Vi bestiller bord på et  rimelig sted og spiser middag ilag. Hver gjest  betaler for seg.

MARTE YRI EVENSEN