12.-15. august 2021.

KFH - LANDSMØTE 2021

Hovudtaler: Roy Godwin. Tema: Å være til velsignelse

Sted: Storstua, Røyken. Nettside: http://storstuaok.no/

Sett av tidspunktet allerede nå

Mer opplysninger kommer etterhvert.
Arrangementet kan bli avlyst pga Coronasituasjonen.