24. april kl. 10-17

Inspirasjonsdag om bønn

KRISOS i Danmark inviterer til inspirasjonsdag.

Underviser og foredragsholder er Anne de Leyser fra Ffald-y-Brenin!

Vi som bor i Norge kan få med oss undervisningen på  You Tube!

Målet for inspirasjonsdagen er:

Å introdusere visjonen og prinsippene for "Local Houses of Prayer".

Å gi mulighet for at vi forstår det praktiske/blir kjent med redskapene for å kunne lede et lokalt bønnehus.

Utforske velsignelsens tjeneste.

Hvordan utvikle et nettverk av små bønnehus i et lokalområde?

Link til Brosjyre:
https://assets.website-files.com/5c34678738fadf01d8b9da83/602aa0044e301e64803b13f7_Inspirationsdag24%20april%20(3).pdf