27-30 august 2020

ICMDA (International Christian Medical and Dental Association) Nordic Meeting ER AVLYST PGA COVID19

Nordic Meeting i Gøteborg AVLYST PGA COVID19

KLM i Sverige inviterer til en stor nordisk konferanse i Gøteborg 27-30 august 2020.

KLM tilsvarer Norges Kristelige Legeforening , NKLF.

NKLF og KLM er medlem av ICMDA.

Tema for konferansen: Faith, Love and Care in Medicine.

For mer opplysninger og påmelding, se link: https://www.kristnalakare.se/

AVLYST PGA COVID19