18. oktober 2020

Forbønnssøndag 18. okotber

Forbønnssøndag for helsepersonell og helsetejenesten i Norge!

Her er en fin anledning å spørre din menighet om å be

spesielt for helsevesenet i gudstjenesten/møtet akkurat denne

søndagen!

Eller kanskje du kan be sammen med bønnegruppen eller bibelgruppen din.

Se informasjon om "HEALTHCARE SUNDAY"under bønn på denne nettsiden.