4.-6. januar 2023

Europeisk bønneuke på Zoom

Tema: Christ our solid rock - Kristus vår faste klippe.

  Daglig program:
 
Formiddag   kl 11.30-13 norsk tid
 Ettermiddag kl 17-18.30 norsk tid
 Kveld           kl 20-21  norsk tid. Nordisk samling

 Talere: Marilyn  Rollier, Philippe Seguin, Christelle Andrich

Lovsang : Greg  Leavers


 
Day 1 - Inward Reality
 Do we individually know we have our feet on The Rock?
 
 
Day 2 - Outward Visibility 
 Does the way we live (in our Home/Community/Workplace) demonstrate our feet  are on The Rock?
 
 
Day 3 - Onward Authority
 From this position on The Rock what are we proclaiming and prophesying?

 

Sett av  samlingene allerede nå!
   Mer informasjon om påmelding kommer snart på e-mail!