5.-7. Januar 2022

EUROPEISK BØNNEUKE PÅ ZOOM !

For helsepersonell som ber!

Den årlige europeiske bønneuken i januar er en tid for helsearbeidere og for de som bærer en nød for helsevesenet å møtes til fellesskap i bønn og tilbedelse, for å søke Gud I hans ord og for å se Hans ledelse.
Sammen skal vi fokusere på håpet vi har i Jesus som enkeltpersoner, som lokalsamfunn og som nasjoner, med spesielt fokus på helsevesenet.

Tema: Jesus Kristus, vårt håp!
MØTETIDER : 11.30-13 og 17-18.30 norsk tid!
Ta kontakt på e-mail kontakt@kfhelse.no hvis du er interssert i å være med!
VI HAR BØNN FOR NORDEN KL: 20-21. (egen zoomlink)