5.-7. Januar 2022

EUROPEISK BØNNEUKE PÅ ZOOM

For helsepersonell som ber!

Den årlige europeiske bønneuken i januar er en tid for helsearbeidere og for de som bærer en nød for helsevesenet å møtes til fellesskap i bønn og tilbedelse, for å søke Gud I hans ord og for å se Hans ledelse.
Sammen skal vi fokusere på håpet vi har i Jesus som enkeltpersoner, som lokalsamfunn og som nasjoner, med spesielt fokus på helsevesenet.

Mer informasjon kommer etter hvert.