5.-7. april 2019

Årskonferanse i Sverige

Invitasjon til å delta på SKSF og KLM sin felles årskonferanse

Sted: Samaritarhjemmet,Uppsala

Program: (Om inget oförutsett händer)

Fredag
Kl. 18:00 Registrering
Kl. 19:00-20:30 Kristen i vardagen
Kl. 20:30-21:00 Bikupor och delande av erfarenheter
Kl 21:00 Kvällsfika
Lördag
Kl. 8:15.9:10 Gemensam frukost
Kl. 9:10-9:15 Välkomnande av ordföran- de för SKSF resp KLM
Kl. 9:15-10:15 Tillgänglighetsproblem inom vården
Personcentrerad vård - Att se människan; - Erfarenheter från kristen psykiatrimot- tagning
Kl. 10:15-11:00 ”Personalbrist och dålig arbetsmiljö”
Kristna principer om kallelse, kompetens och hur hållbart chefskap kan fungera
Kl. 11:00-11:15 Fikapaus
Kl. 11:15-12:45 Nya patientgrupper och internationalisering av vårdpersonal
1. Immigranter - en resurs inom vården
14
2. Nyanlända - bästa omhändertagandet 3. Äldrevården - hur undviker vi att människor ”faller mellan stolarna”?
4. Barn med ovanliga syndrom
- ett holistiskt tänk
Kl. 12:45-14:00 Lunch
Kl. 14:00-15:30 Förebygga utbrändhet i vården
1. Utbrändhet - hur får man ihop livspuss- let som läkare?
2. Hjärnans plasticitet och fysisk aktivitet 3. Hur använder jag rätt hjärnans belö- ningssystem?
Kl. 15:30-15:45 Summering av dagen Kl.15:45-16:00 Fika
Kl. 16:00-17:30 SKSF resp KLM årsmö- ten
Kl. 18:30-22:00 Festmiddag och kvälls- bön
Söndag
Kl. 9:00 Gemensam frukost och förbön Kl. 11:00-12:30 Gudstjänst med predikan


Kostnader: Studenter: 300kr Övriga: 800kr Dagsbiljett Fredag: 200kr Lördag 600kr
Boende: Man bokar logi själv. Det finns en del rum på Samiterhemmet.
Anmälan görs via epost till : kristenivarden@telia.com

Se mer på SKSF sin hjemmeside: http://www.kristenivarden.se/aktiviteter/aktuellt-4306565

Til dere norske: Har dere spørsmål, ta kontakt på e-mail: kontakt@kfhelse.no