Ressurser

Bestillingsmateriell

 

Laminert kort med Fader Vår / Velsignelsen på nynorsk, bokmål og moderne norsk. Veiledende pris kr. 20 pr stk.

Informasjonsbrosjyre og to forskjellige bønnehefter. Veiledende pris på bønnehefter kr. 15 pr stk. Informasjonsbrosjyren er gratis.

Bestillingsskjema

Leilighet - KFH-senteret

KFH eier en leilighet i Hegdehaugsveien, midt i Oslo sentrum. Her ligger KFH-kontoret, som også er møtested for styremøter, landsstyremøter, bønnemøter, sosialt samvær m.m. Et rom leies ut til langtidsleie

Anbefalt litteratur

Dahle, Sølvi & Torgauten, Tor Ivar. (2010). Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse:
Rettigheter og tilrettelegging.
Universitetsforlaget.
Denne boken handler om hvordan mennesker med funksjonshemninger kan ivareta retten til tros- og livssynsutøvelse.

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn.
Veiledningshefte utgitt av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Kirkerådet for den norske kirke i samarbeid med Helsedirektoratet, Divisjon primærhelsetjenester. November 2013.
Kan lastes ned fra nettstedet: www.deltakelse.no

Schmidt, H. (2009). Har du tid til det, da?: om åndelig omsorg i sykepleien. Folio Forlag
Revidert utgave: (2014). Fagbokforlaget.
Hovedbudskapet i denne boka er at åndslivet kan bli en kraft til å bli friskere, til å tåle tap og utholde påkjenninger.

Fil oppdatert kvalitetsprosedyre februrar 2014 (1).docx Denne linken viser hvordan de på en arbeidsplass har tatt grep for å sikre at personer som mottar pleie-og omsorgstjenester, blir møtt helhetlig og med respekt, også på det åndelige plan.